Maciej Kwiek


Results:
1.place: Miecz długi, Mistrzostwa Wielkopolski, Szamotuły 1/30/2016
2.place: Rapier, Mistrzostwa Wielkopolski, Szamotuły 1/30/2016
2.place: Miecz długi, Mistrzostwa Wielkopolski, Szamotuły 1/30/2016
Teams:
1.place: Konkurencja drużynowa, Mistrzostwa Wielkopolski, Szamotuły 1/30/2016